Lease vormen voor een bedrijf

Lease vormen voor een bedrijf

In dit stuk vertellen wij u graag over de verschillende lease vormen. De benaming ‘lease’ kunnen we in tweeën delen. Te weten; particuliere lease of zakelijke lease. Hieronder leggen wij u uit wat zakelijk leasen inhoud, wat de verschillen zijn en wat de voordelen zijn.

Wat is leasen
(Zakelijke) leasen is feitelijk een huur of koopovereenkomst, waarbij het bedrijf een betalingsplicht aangaat voor een langere termijn. Zakelijk leasen kunnen we in de basis verdelen in: operational en financial lease. Bij operational lease is het bedrijf de huurder van de auto. Bij financial lease koopt het bedrijf de auto en betaald deze doormiddel van afbetaling. Bij een financial lease bent u, tot tegenstelling van een operational lease, eigenaar van de auto.

Maar waarom leasen? Een zakelijke auto leasen is niet alleen geschikt voor bedrijven die over een groot wagenpark beschikken, ook voor zzp’ers en mkb’ers kan leasen heel interessant zijn. Voor elk bedrijf bestaat er een passend leasecontract. Ook als u weinig kilometers rijdt kan het aantrekkelijk zijn. De (auto) kosten die gepaard gaan met het leasen zijn zakelijk fiscaal aftrekbaar.

Leasen vergemakkelijkt de situatie, omdat je het beheer en onderhoud uit handen kunt geven aan de leasemaatschappij. Dit zal veel tijd en moeite besparen. Als eigenaar weet u vaak niet waar u aan toe bent als het gaat om de kosten van je auto. Daarnaast wilt u in uw onderneming graag voldoende liquide middelen hebben om tegenvallers te kunnen opvangen. De aanschaf van een auto kan een flink gat slaan in de liquiditeit van een bedrijf.

Let wel: als u de leaseauto ook privé gebruikt voor meer dan 500 km per jaar, dan krijgt u te maken met de bijtelling.

Operational lease
Operationele leasing is een leasevorm waarbij de kredietverstrekker of lessor een deel van het economische eigendom behoudt door zelf in te staan voor het onderhoud van het voertuig. Hiermee vermijdt de lessor het risico, dat de lessor heeft bij financial lease. Daarbij kan een meer dan normale waardevermindering van het voertuig optreden door gebrek aan onderhoud door de kredietnemer of lessee. De lessee krijgt het genot van het voertuig en het risico ligt nu aan zijn kant: een vermindering van het genoten voordeel door gebrek aan zorgen van de lessor. Daarvoor kunnen clausules van schadevergoeding ingebouwd worden. De looptijd bij operational lease is kort vergeleken met de economische levensduur. Daardoor is de opbrengst van de huurgelden kleiner dan het investeringsbedrag. Dat betekent dat het economisch risico na afloop van de lease voor de lessor is. Het risico wordt daarmee gedeeld tussen de lessor en lessee, wat gunstig is voor de laatste. Overige voordelen van operational lease zijn dat je een vast bedrag per maand betaalt. Onderhoudskosten, verzekeringskosten en wegenbelasting zijn inbegrepen in de prijs. Alleen uw brandstofkosten zijn variabel. Zo weet u als bedrijf waar u aan toe bent. Het komt vaak voor dat wanneer er geen sprake is van een startvermogen, leasen als aantrekkelijk wordt gezien. 

Voordelen:

– Inzicht in uw kosten. U betaalt een vast bedrag per maand.
– Alle kosten zijn in het contract inbegrepen, met uitzondering van brandstofkosten.
– Geen restwaarderisico aan het einde van het contract.
– U hoeft geen grote investering te doen en rijdt toch in een nieuwe auto.
– U loopt geen enkel financieel risico.
– Operational lease bespaart (administratieve) tijd.
– De auto komt niet op uw balans te staan.

Financial lease
Financiële leasing is een leasevorm waarbij de kredietverstrekker of lessor enkel juridisch eigenaar blijft terwijl het volledige economisch eigendom (het genot, de verzekering, het onderhoud) overgaat op de kredietnemer of lessee. De lessee loopt daarom het risico van waardevermindering. Het grootste verschil tussen financiële en operationele leasing is dat er bij de eerste het eigendom in principe bij de lessee ligt, waar bij operationele leasing een zakelijke vorm van huren is en het risico van waardevermindering juist bij de lessor (de leasemaatschappij) ligt. Als u een auto op naam van de zaak koopt zijn in principe alle kosten voor de onderneming. Dat betekent dat de kosten ook de bedrijfsauto aftrekbaar zijn van de winst. Je kunt het volgende aftrekken: verzekerings-, onderhouds- en brandstofkosten en de btw op de aangeschafte auto. Dit klinkt mooi, maar let op: een deel van de btw-aftrek kan komen te vervallen. Bij een financial lease kan je als ondernemer het volledige (aanschaf)bedrag opnemen op de balans.

Voordelen:
– Aantrekkelijke, lage maandlasten.
– Vaste maandlasten, waarbij de rente vast staat en volledig aftrekbaar is.
– Eigen beheer voertuig.
– Auto wordt op de balans geactiveerd.
– Volledig eigendom na de looptijd.
– Het leenvermogen wordt zo min mogelijk aangetast en uw liquiditeiten blijven beschikbaar.
– U kunt de maandlasten verlagen door een slottermijn op te nemen en/of een aanbetaling te doen.

Netto Operational lease
Naast operational lease en financial lease bestaat ook het ‘product’ netto operational lease. Netto operational lease is feitelijk een samenvoeging van operational lease en financial lease. Enkele aanschafkosten zijn verwerkt in het maandtermijn zoals: afschrijving en rente. Overige kosten als onderhoud, wegenbelasting, verzekering, winterbanden en dergelijke zijn vaak voor de klant zelf. Daarnaast is bij deze vorm vaak een eindtermijn ingebouwd waarbij de klant het object direct kan aankopen na afloop van het contract. Bij een netto operational lease kan een bedrijf door het opnemen van een (kleine) slottermijn de investering activeren op de balans. Een ander belangrijk voordeel is dat bij deze lease vorm de BTW kan worden mee gefinancierd en niet hoeft te worden aanbetaald. De lessee ontvangt maandelijks een factuur inclusief BTW.  Bij een financial lease moet een bedrijf altijd de BTW uit de liquide middelen voldoen.

Voordelen:
– Aantrekkelijke, lage maandlasten.
– Vaste maandlasten, waarbij de rente vast staat en volledig aftrekbaar is.
– Uitbesteding van investering tot 100% van het voertuig (inclusief de BTW).
– Eigen beheer voertuig.
– Mogelijk geen restwaarde risico.
– Keuze om de auto op de balans te activeren.
– Overname leaseauto na einde looptijd mogelijk / vastgelegd.
– Operationele deel zelf in te vullen.
– Mogelijkheid om BTW mee te financieren.
– Het leenvermogen wordt zo min mogelijk aangetast en uw liquiditeiten blijven beschikbaar.
– U kunt de maandlasten verlagen door een slottermijn op te nemen en/of een aanbetaling te doen.

Shortlease
Shortlease is een vorm van autoverhuur voor de zakelijke markt waarbij geen grote investering noodzakelijk is. Met een standaard vorm van leasen zit men vaak vast aan langdurige, niet-flexibele contracten. In beide gevallen least u een auto voor een bepaalde periode tegen een bepaald bedrag. Het verschil met een shortlease zit in de kortere periode van de lease.

Voordelen:
– Auto’s zijn direct inzetbaar.
– Korte opzegtermijn.
– Voordeliger dan huren.
– Flexibel inzetbaar voor tijdelijke mobiliteitsbehoefte.
– Vast bedrag per maand voor alle kosten.

TAGS :

Geschreven door:

marvinbuijs
marvinbuijs

niet gevonden wat u zoekt?

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Niet gevonden wat u zoekt?

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Vacatures

Wij zoeken nog nieuwe collega’s!